Muốn trí nhớ tốt hãy năng tập thể dục

Rèn luyện thân thể bằng các hoạt động thể dục, thể thao không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn góp phần làm tăng kích thước Hồi Hải mã, cấu trúc não có vai trò sống còn đối với việc hình thành và lưu giữ một số dạng trí nhớ cũng như khả năng định hướng của con người. Hồi hải mã lớn hơn, trí nhớ tốt hơn Nằm sâu bên trong thùy thái dương giữa, Hồi hải mã [...]