Câu lạc bộ bóng bàn duy hưng

Nhà Văn hóa quận Thanh Xuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  |  338

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi