CLB Nhà thi đấu Bách Khoa

Số 40 phố Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  |  333

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:

<p>C&aacute;c hoạt động của c&acirc;u lạc bộ NTĐ B&aacute;ch Khoa:<br />1) Tuyển sinh b&oacute;ng b&agrave;n d&agrave;nh cho mọi lứa tuổi<br />A- H&igrave;nh Thức: tổ chức dạy c&aacute;c lớp hoặc k&egrave;m ri&ecirc;ng theo y&ecirc;u cầu của người tập<br />B- Gi&aacute;o Vi&ecirc;n: Với đội ngũ Huấn Luyện Vi&ecirc;n đẳng cấp Quốc Gia v&agrave; c&aacute;c Gi&aacute;o Vi&ecirc;n chuy&ecirc;n s&acirc;u bộ m&ocirc;n B&oacute;ng B&agrave;n của trường ĐH TDTT Từ Sơn- Bắc Ninh c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.<br /><br />2) Hoạt động cho thu&ecirc; b&agrave;n B&oacute;ng B&agrave;n: với số lượng 20 b&agrave;n phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /><br />3) Hoạt động cho thu&ecirc; m&aacute;y Bắn B&oacute;ng phục vụ tập luyện n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ.<br /><br />4) Mua b&aacute;n trao đổi dụng cụ c&aacute;c h&atilde;ng B&oacute;ng B&agrave;n nổi tiếng: cốt vợt, mặt vợt, trang phục quần &aacute;o, giầy tập, b&oacute;ng.... Ch&iacute;nh H&atilde;ng.</p>


Báo cáo lỗi