Sân cầu lông HV Hành Chính QG

237 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  |  270

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi