CLB Bóng bàn TÍ Long

SỐ 2 , ĐƯỜNG 17 , KP3 , P.LINH CHIỂU, Q THỦ ĐỨC, TP.HCM, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh  |  412

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:

<p>GI&Aacute; THU&Ecirc; B&Agrave;N : 30.000 VNĐ / 1 giờ</p> <p>Đặc biệt c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde;i d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n học sinh v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB.</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh sinh hoạt tại CLB</p> <p><img class="alignnone size-main-full wp-image-4911 no-display appear" src="http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/hi_khe_phu_ng_qun_th_c_081-1078x516.jpg" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" srcset="http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/hi_khe_phu_ng_qun_th_c_081-1078x516.jpg 1078w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/hi_khe_phu_ng_qun_th_c_081-702x336.jpg 702w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/hi_khe_phu_ng_qun_th_c_081-1078x516@2x.jpg 2156w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/hi_khe_phu_ng_qun_th_c_081-702x336@2x.jpg 1404w" alt="CLB T&iacute; Long" width="702" height="336" /></p> <p>CLB l&agrave; một trong những trung t&acirc;m huấn luyện v&agrave; thi đấu h&agrave;ng đầu tại TPHCM v&agrave; khu vực ph&iacute;a Nam.Với cơ sở vật chất hiện đai bậc nhất hiện nay : với một s&acirc;n chơi v&agrave; một ph&ograve;ng tập gồm 7 b&agrave;n b&oacute;ng Andro (thương hiệu số 1 của Đức) đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.</p> <p>S&agrave;n gạch đ&aacute; sang trọng đẳng cấp, chống trơn trượt. Hệ thống &aacute;nh s&aacute;ng hiện đại với 7 d&atilde;y đ&egrave;n LED tự động vượt qua ti&ecirc;u chuẩn của s&acirc;n thi đấu &gt; 500 lux Hệ thống rinh chắn b&oacute;ng, lưới chắn b&oacute;ng , v&agrave; h&agrave;ng trăm quả b&oacute;ng , phục vụ tập luyện.</p> <p><img class="alignnone size-main-full wp-image-4912 no-display appear" src="http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039-1-1078x516.jpg" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" srcset="http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039-1-1078x516.jpg 1078w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039-1-702x336.jpg 702w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039-1-1078x516@2x.jpg 2156w, http://www.bongban.vn/wp-content/uploads/2016/04/Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039-1-702x336@2x.jpg 1404w" alt="Giao_hu_bong_ban_vi_CLB_hu_tri_Q.10_039" width="702" height="336" />CLB đ&atilde; đưa c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện : Từng học vi&ecirc;n sẽ được Camera ghi lại để điều chỉnh kỹ thuật ch&iacute;nh x&aacute;c nhất v&agrave; t&igrave;m ra phương &aacute;n chiến thuật ph&ugrave; hợp nhất cho m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n trang bị TV để xem những cuộc thi đấu, học tập những kỹ năng của những kiện tướng thế giới.</p> <p>CLB th&ecirc;m dịch vụ giải tr&iacute; như K+ , Wifi miễn ph&iacute; , phục vụ ăn uống tại chỗ: Ph&ograve;ng tắm n&oacute;ng &ndash; lạnh , ph&ograve;ng WC sang trọng , đặc biệt l&agrave; camera đảm bảo an ninh tuyệt đối cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p>


Báo cáo lỗi