CLB Bóng Bàn T&O

số, 8 Lê Văn Thiêm, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Hồ Chí Minh  |  568

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi