CLB bóng bàn Trương Quyền 4T

726 Cách Mạng Tháng 8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh  |  416

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi