Sân Bóng Đá Đào Duy Anh Quận Phú Nhuận

316/9 Đào Duy Anh, phường , Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh  |  853

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi