Sân Bóng Đá Thanh Đa Quận Bình Thạnh

Số 1017 Bình Quoi, P28, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh  |  1084

Các tiện nghi:

  • Wifi
  • Căn tin
  • Nhà xe

Xem thêm hình ảnh:

Miêu tả địa điểm:


Báo cáo lỗi